Kıyamet gününde meleklerin akıbeti

Kıyamet gününde meleklerin akıbeti. Birinci soru, (8466) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 3; Page No. 469) Soru 1: Allah'ın kıyamet gününde, ins ve cinden iman edenleri cennete koyacağına ve iman etmeyenleri de cehenneme koyacağına inanıyoruz. Meleklerin yeri neresidir?.


Cevap 1: Allah Te'âlâ meleklerden şöyle haber vermiştir: (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.(26)O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler. Ayetleri oku. Onlar Allah'ın keremi ve ihsanı gereği, onun tasarrufu ve emri altındadır. Onlardan bazıları Cennet ehliyle görevli ve bazıları da cehennem ehliyle görevlidirler. Bazıları Arş'ı taşıyan ve bazıları da Arş'ın etrafını kuşatan meleklerdir. Diğerlerinin işlerinin tafsilatını Allah daha iyi bilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: