Kıyamet gününde insanlar kabirlerinden nasıl kalkacaklar

(Bölümün numarası 3; Page No. 457)  Kiyamet gününde dirilme. (Bölümün numarası 3; Page No. 458) onuncu soru, (189) no'lu fetvadan: Soru 10: İnsanlar kıyamet günü kabirlerinden nasıl kalkarlar? Peygamberler, kutuplar ve büyükler nasıl kalkarlar? İlk giydirilen kim olacaktır?


Cevap 10: Allah Te'âlâ kıyamet gününde insanları kuyruk sokumundaki bir kemikten tekrar yaratacaktır. Ekinin tohumdan ve hurmanın çekirdekten bittiği gibi aynı seviyede çıkacaklardır. Sonra etrafa dağılan çekirgeler yahut her biri bir tarafa dağılan pervaneler gibi, kabirlerinden koşarak yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacaklardır. Toplanma yolunu hiçbirisi şaşırmaz. Bilakis onlar, bağırtlak kuşlarından daha iyi yol bulurlar. Sanki onlar dikili bir anıta doğru koşuyorlar. Yer yarıldığında ilk çıkacak olan peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) olacaktır. O baygınlıktan ilk ayılacak olandır. Dirilmeden sonra ilk giydirilecek olan ise, Halilü'r-Rahman'dır. (salat ve selam onu üzerine olsun) O gün sıkıntı bütün insanları öyle saracak ki, her peygamber o gün nefsi nefsi diyecek. Kamer, Mearic, Karia ve benzeri surelerden dirilme ile ilgili ayetleri okuyan herkes, geçen şeylerin bir çoğunu anlayacaktır. Buhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Siz yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaksınız. Sonra şu ayeti okumuştur: Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. (Bu,) üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz, (vadettiğimizi) yaparız. Kıyamet gününde ilk giydirilecek olan (Bölümün numarası 3; Page No. 459)  İbrahim aleyhisselamdır. Ashâbımdan bâzı kimseler sol tarafa götürülürler. Hemen ben: "Onlar benim ashâbımdır, onlar benim ashabımdır" diyeceğim. Bana: "Muhakkak onlar, sen bunlardan ayrıldığından beri ökçelerine basarak geri dönmüş mürtedlerdir." diye cevap verilecektir. Ben de Allah`ın sâlih kulunun dediği gibi şöyle diyeceğim: İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. ayetine kadar: Sen hikmet sahibisin. (yaratılışın başlangıcı bölümü) Yine Buhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İnsanlar, kıyâmet günü büyük bir korku ve dehşete kapılıp bayılacaklardır. Yer yarıldığında, ondan ilk çıkacak kişi ben olacağım. Hadisi oku. Yine Buhari ve Müslim'de: İnsanlar, kıyâmet günü büyük bir korku ve dehşete kapılıp bayılacaklardır. Bunun üzerine ilk olarak uyanacak kişi ben olacağım. Hadisi oku. Tahavi şerhinde, iki hadisin tahkikini yaparken kıyamet gününde insanların durumları hakkında Tahavi'nin sözünü ettiği yere bak.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: