Kıraat esnasında mümeyyiz olmayan çocuğun mushafa dokunması

(21050) Numaralı fetva: Soru: Biz ilkokul birinci sınıfı okutan islami terbiye öğretmenleriyiz. Onlar altı yaşındadırlar ve bazıları yedi yaşına girmişlerdir. Kur'ân-ı Kerim dersinde öğrenciler, öğrencilerin alışması ve hece harflerini öğrenmeleri için nazari olarak takip etmek üzere mushafa dokunuyorlar. Kur'ân-ı Kerim dersi için, dersin başında abdest almalarını zorunlu kılmak gerekir mi, yoksa sadece yedi yaşına girenlere mi gerekir? Buna delilleri zikrederek bu konuda tafsilatlı bilgi vermenizi rica ediyorum. Allah sizi muhafaza buyursun.


Cevap: Çocuklardan yedi yaşına ulaşanlar, mushafa dokunmak için abdest almaları emredilir. Altı yaşından aşağı olanların ise, mushafa dokunmalarına fırsat verilmez. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kur'ân'a ancak temiz olan dokunur. Öğrenmek amacıyla ayetleri bir levha üzerine yazmasında bir mani yoktur. (Bölümün numarası 3; Page No. 69) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: