Kır yerlere çıkıp ihtiyacı gidermiş olan kimsenin (taşla istinca yaparak) taharetlendikten sonra Kur'ân okuması veya taşıması

(Bölümün numarası 4; Page No. 112)  Abdestsiz kimsenin Kur'ân okuması (3) (557) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: (Çöl) Kır yerlere çıkıp ihtiyaç gidermiş olan kimsenin Kur'ân okuması veya Kur'ân'ı taşıması caiz midir? Nitekim bazı okullarda suyun bulunmadığı durumda öğretmen kır yerleredeki tuvalete çıktıktan sonra Kur'ân dersini okutmaktadır. Sadece taşla istinca yaparak taharetlenmiş olması yeterli midir? yoksa meşakkat de söz konusu olsa abdest alması gerekmekte midir?


Cevap 2: Taşla istinca yaparak taharetini yapmış ama abdest almamış kimsenin, öğretmen olsun öğrenci olsun, -cünüp olmadığı sürece- Kur'ân okuması caizdir. Fakat abdestli olarak okuması daha faziletlidir. Mushafa dokunmak ise, ilim adamlarının cumhuruna göre, yalnızca büyük ve küçük hadesten (cünüp / âdetli / lohusa ve abdestsizlikten) temiz kimseler için caizdir. Cumhur ulemanın delillerinden bazıları şunlardır: Ona ancak temizlenenler dokunabilir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Amr b. Hazm'a yazısında şu sözü yer almaktadır: Kur'ân'a temiz olandan başkası dokunmasın. Askısıyla taşınması caizdir. Çünkü bu şekilde taşınmasıyla mushafa dokunulmuş olmamaktadır. Hanbeliler, Ebu Hanife, el-Hasan el-Basri ve bir grup ilim adamı bu görüştedir. Abdestsiz kimsenin veya cünüp yahut hayız durumdaki kimsenin mushafa dokunması gerekse ve su bulamazsa teyemmüm eder. Bu şekilde mushafa dokunması caiz olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: