Küfre zorlama

Zorlama, küfür ızharını gerektirir mi? Yaptığı içtihadı onu, dinin bilinen temel bir emrine muhalefete sevk edenin hükmü. Sekizinci ve onuncu sorular (9272) no'lu fetvadan: Soru 8: Fiilî ve sözlü zorlama, küfür ızharını gerektirir mi?


Cevap 8: Zorlama sabit olursa, zorlananın kalbi imanla dopdolu olduğu halde, küfrü ızhar (açıklamasına) etmesine ruhsat verilmiştir. Zira C. Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse -kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkara) zorlanan başka- fakat kim kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır; onlar için büyük bir azap vardır. (Ayeti oku.)


Tags: