Küfre girme halleri

Dördüncü soru (7503) no'lu fetvadan: Soru 4: İnsanı dinden çıkaran ve küfre götüren bütün halleri açıklamanızı, kafirin hükmünü, dinden dönmeyi ve İslam'ın emir ve yasaklarını bildiği halde uygulamayan kimsenin durumunu izah etmenizi, ayrıca bu durumda olan kafirlere karşı Allah için dostluk kurma veya kin besleme konusuna değinmenizi istiyorum.


Cevap 4: Kişiyi dinden çıkaran ve küfre götüren unsurlar çoktur. Bunlar: (Bölümün numarası 2; Page No. 21)  Dinde farz oluşu kesin olarak bilinen bir gerçeği inkar etmektir. Örneğin namazın, zekatın, orucun, haccın v.b. ibadetlerin farz oluşunu inkara yeltenmek. İslam'da haram oluşu kesin olarak bilinen bir gerçeği helal saymak ta bunlardandır. Öreniğin zina yapmak, içki içmek, haksız yere ve kasıtlı olarak adam öldürmek v.b. durumlar böyledir. Kişinin Allah'a, resulüne, İslam dinine, meleklere vb. varlıklara sövmesi de bu kapsamdadır. Bu konuyu kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele almak ve öğrenmek istersen, fıkıh kitaplarında bahsedilen "mürtedin hükmü" konusuna müracaat etmelisin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: