Küçümseme ve tahkirden koruma amacıyla mushaf yapraklarının yakılması

(Bölümün numarası 4; Page No. 77) (3916) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Gazeteleri okuduktan sonra yakmamız caiz mi? Sokakta bulduğumuz Kur'an-ı Kerim yapraklarını yakmamız caiz midir?


Cevap 1 Evet, Gazete yapraklarının, içinde var olması muhtemel ayet, hadis veya hürmet edilmesi gereken benzer şeylerden ötürü yakılması caizdir. Aynı şekilde Kur'ân-ı Kerim yapraklarının da, hürmetini muhafaza ve saygısızlıktan korunması için yakılması caizdir. Saygısızlıktan korumak maksadıyla temiz bir toprağa gömmeniz de mnümkündür.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: