Küçük çocuk öldüğü zaman ana babasına şefâ'at eder

(Bölümün numarası 3; Page No. 474)  İkinci soru, (7077) no'lu fetvadan: Soru 2: Bir yaşındaki küçük çocuk vefat ettiği zaman ana babasına ve dede ve nenesine şefâ'at eder mi?.


Cevap 2: Allah onu ana babası hakkında şefâ'atçı kılar. Dede ve nenesine şefâ'at etmesine gelince, bunu Allah bilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: