Kötü şanslı olan da, iyi şanslı olan da el-Hamdulilah demesinin hükmü

(21699) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : İnsanların dilinde tekrarlanan aşağıdaki sözlerin hükmü nedir?1 - Kötü şans, iyi şans2 - Kendisinden başkasına kötü bir şey başa geldiği zaman hamd edilmeyen Allah'a hamd olsun sözü3 - Şerri yaratanın şerrinden, kötülüğü elinde tutan Allah'a sığınırım sözü (Bölümün numarası 26; Page No. 367)


Cevap 1 Öncelikle ; kötü şans veya iyi şans sözünü söylemek haramdır. Çünkü bunu söylemek kainattaki olayları etkisi, gücü olmadığı halde bazı yıldızların konumuna bağlamaktır. Bunlar ne şans verir nede felaket. Allah teala şöyle buyuruyor ki: Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur Eğer bunu söyleyen kişi kainattaki Allah'ın dışındaki varlıkların bunda bir etkisi olduğuna inanıyorsa, bu şirkin en büyüğüdür, eğer herşeyin Allah'ın gücü dahilinde olduğuna inanıyor yinede bu sözleri söylüyorsa , bu gerekli olan tam tevhit anlayışına tezat oluşturur, buna işaret eden delil müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadistir. Peygamberim bu konuda şöyle buyuruyor: Hiçbir hastalığın bulaşıcılığı (sirayeti) yoktur, uğursuzluk yoktur, baykuş (ötmesinin tesiri) yoktur, safer (ayının uğursuzluğu) yoktur. Sahiheyn de gelen hadis: . Zeyd bin Halid el-Cüheni (r.a)' den gelen rivayette şöyle dedi: Peygamberimiz (s.a.v) hudeybiye'de daha karanlıkken sabah namazı kıldırdı, namaz bitince insanlara döndü ve şöyle dedi: Rabbinizin ne dediğini biliyor musunuz? Onlar da Allah ve Resül'ü daha iyi bilir dediler. Peygamberimiz, Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor ( bazı kullar iman ederek sabahladılar bazıları kafir olarak sabahladı, kim bize Allah'ın fadlıyla yağmur yağdı dese, o bana iman etmiş yıldzların ilahlığını inkar etmiştir, kim de bize yıldızların ihsanıyla yağmur yağdı dese, o kişi beni inkar etmiş, putlara, yıldızlara inanmıştır.) dedi (Bölümün numarası 26; Page No. 368) İkinci olarak : Kendisinden başkasına kötü bir şey başa geldiği zaman hamd edilmeyen Allah'a hamd olsun sözüne gelince, böyle bir söz sahihtir, sakıncası yoktur.Üçüncü olarak : Kötü insanın şerrinden kötülüğü elinde tutan Allah'a sığınırım sözüne gelince, doğru bir sözdür, muhakkak Kur'ân'da ve sünnette buna benzer sığınmalar gelmiştir, Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: De ki: sabahın Rabbine sığınırım!(1)Yarattığı şeylerin şerrinden... Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Peygamber (s.a.v.)Hasan ve Hüseyin'in (r.a.) üzerine okur ve şöyle derdi:İkinizi, her türlü şeytandan, zehirli hayvandan ve nazar eden gözden, Allah'ın noksansız sözlerine (isimlerine, sıfatlarına ve Kur'ân âyetlerine) sığındırırım. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur Cebrail (a.s) Hz. Peygamber (s.a.v.)hastalandığında şöyle okurdu: Allah'ın adıyla sana eziyet veren her şeyden, her kötü nefisin, gözün veya hasetçinin şerrinden senin üzerine okurum. Allah sana şifâ versin. Allah'ın adıyla senin üzerine okurum. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur Hz. Peygamber (s.a.v.) Hutbe-i Hâce'de şöyle derdi: Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülerinden Allah'a sığınırız. Başarı Allah'tandır!Allah peygamberimiz Hz. Muhammed'e, (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: