İtfaiyede çalışanların namazı

İtfaiyede çalışanların namazı. (13457) no'lu fetva: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan (Hz. Peygamberin üzerine) olsun. ..Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Sivil Savunma Din İşleri Müdüründen sayın Genel Başkana gelen ve H.24/6/1410 tarih ve 3319 sayılı, Yüksek Alimler Heyeti Genel Sekreterliğinden Komisyona havale edilen şeye muttali olmuştur. Fetva isteyen bir soru sormuştur ki, metni şudur:Aşağıdakilere fetva vermenizi rica ediyorum:1: (Bölümün numarası 8; Page No. 51)  Mesela akşam namazından önce bir yangın yahut kurtarma hadisesi meydana geldiği zaman, hadisesin işleri yatsı namazı vaktinin girmesine kadar devam etse, Bu hadiselerde çalışanların akşam namazına yönelik ne yapmaları gerekir? Hadisede çalışan herkes tarafından vaktinde cemaatle eda edilmesi mi gerekir? yoksa namaz, çalışanların bir kısmı tarafından eda edilir, diğer grup olaya müdahaleye devam eder sonra da namazı kılan grup hadiseye müdahale için döner ve namazı kılmayan diğer grup namazı kılarlar mı? Yoksa olayın bitimine, vaktinin çıkmasına ve yatsı namazı vaktinin girmesine kadar namaz ertelenir mi? Hadiselere müdahale esnasında iki namazın birleşmesi durumunda da aynıdır. Onlar ne yapması gerekir, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.2: Hangi taraftan olursa olsun, namaz kılmaları esnasında, bir yangın yahut insanların kurtarılması hadisesi meydana gelmesinden dolayı söndürme ve kurtarma hakkında çalışanlar ve sorumlulara haber gelmesi durumunda, namazlarını kılmaya devam ederler mi? Yoksa namazı keserler ve hadiseye mi koşarlar? Hadiseye müdahale etmeye devam etmeleri durumunda vaktin çıkma durumu olmakla birlikte, namazı kesme ve hadiseye koşma durumunda bu namaz ne zaman kılınır? Ne yapmaları gerekir? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.3: Sorumluların hadiselerde söndürme ve kurtarmaya müdahalesi durumunda, onlar Ramazan ayının gündüzünde oruçlu bulunuyorlar ve onlardan bazıları o günün orucunu tamamlama konusunda meşakkate düşüyorlar. Oruçlarına ve meşakkate tahammül etmeye devam mı ederler, yoksa oruçlarını bozarlar ve Ramazan ayından sonra kaza mı ederler? Yoksa ne yaparlar? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Komisyon fetva istemini araştırdıktan sonra aşağıdaki şekilde cevaplandırdı:Birinci olarak: Olay, ikindiyle beraber öğle yahut yatsıyla beraber akşam gibi, diğeriyle birleştirilen bir namaz vaktinde meydana gelirse, geciktirilmesi ve birleştirilen namazla (Bölümün numarası 8; Page No. 52)  cem' edilmesi caizdir. Öğle geciktirilir ve ikindiyle beraber kılınır, akşam geciktirilir ve yatsıyla beraber kılınır. Olay, sabah, ikindi yahut yatsı namazı vaktinde meydana gelirse, namaz vaktinin evvelinden geciktirilebilir. Fakat vakit çıkıncaya kadar geciktirilmez. Bilakis gerekli olan, devam ettiği takdirde, olayda çalışanlar arasında dönüşümlü olarak da olsa vaktinde kılınmasıdır. Diğer grup olayda çalışmaya devam ederken bir grup namazı kılar. Sonra namaz kılanlar çalışmaya devam eder ve diğer grup namazı kılar.İkinci olarak: Olay hakkındaki haber güvenilir bir kimseden gelir ve tehlikeli ise, namazı kesip olay yerine gitmek caizdir. Namaz ise, birinci maddede geçtiği üzere kaza edilir.Üçüncü olarak: Söndürme ve kurtarma hadiselerinde çalışanlar, Ramazan ayında tahammül edilemeyecek bir meşakkate düşerlerse, kendilerinden sıkıntıyı giderecek kadar yemek yemeleri caizdir ve günün kalanını tutarlar ve yerine bir gün oruç tutarlar.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: