İsra sûresinin, Ben-i İsrail sûresi olarak adlandırılması

(Bölümün numarası 4; Page No. 245)  İsra Sûresinin, Ben-i İsrail Sûresi olarak adlandırılması (Bölümün numarası 4; Page No. 246) (493) no'lu fetva: Soru: Bir kişi mescidde Mushaf'ı açtığında İsra Sûresi diye bildiği sûrenin yerine ismini bilmediği Ben-i İsrail diye bir sûre ile karşılaşır. Bu isimlendirmenin doğru olup olmadığını sormaktadır?


Cevap: İsra sûresinin, Ben-i İsrail (İsrailoğulları) suresi şeklinde isimlendirilmesi sahih olup ilim ehli nazarında da muteberdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: