İsra sûresinin beşinci ayetinin tefsiri

(7380) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 İsra sûresindeki bu ayetin tefsiri nedir?. Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bu durum mü'minlere mi aittir yoksa genel midir?. Gerçekleşmiş midir yoksa gerçekleşmemiş midir?


Cevap 1: Allah Te'âlâ, İsrailoğullarına, (Bölümün numarası 4; Page No. 247) kendilerine indirdiği kitabında yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapıp büyüklük taslayarak insanlara zulmedeceklerini beyan edip haber vermiştir. Onlar tarafından ilk ifsad meydana geldiğinde Allah Te'âlâ onların üzerine halkından güçlü ve kuvvetli orduları musallat kılmış, onlar da bunlara galip gelerek ülkelerini ele geçirmişler evlerinin arasında dolaşarak azgınlıklarının cezası olarak ev ev onları aramışlardır. Bu Allah Te'âlâ tarafından onlar hakkında verilmiş kesin bir hüküm olup adalet ve hikmet gereğidir. İsrailoğulları yaptıklarından tevbe ederek Allah'a rücu edince, Allah Te'âlâ o büyüklük taslayanlara karşı onlara yardım etti. Düşmanlarına karşı onlara destek verdi de böylece ülkelerini geri aldılar, servet ve oğullarla güçlerini artırdı; sayılarını daha da çoğalttı. Bütün bunlar; onların tevbe edip iyilik yapmalarına karşılık ve Allah'tan da bir rahmet ve lütuf olarak gerçekleşmiştir. İyilik eden kimse kendisi için iyilik etmiş, kötülük yapan kimse de kendi aleyhine kötülük yapmıştır. Diğer cezalandırma zamanı gelip de azgınlık ve büyüklenme yoluyla ikinci ifsad da gerçekleşince, Allah Te'âlâ onların üzerine yüzlerini kara edecek, daha önce girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis'e girsinler ve Allah'ın dilediği kadar, azgınlıklarına ve yeryüzünde yaptıkları ifsadlarına uygun bir karşılık olarak ve Allah'ın da bir adalet ve hikmeti olarak ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip edecek kimseleri musallat kıldı. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Ardından Allah Azze ve Celle onlara; bozgunculuğa geri dönmeleri durumunda yaptıkları ile kendilerini cezalandıracağını haber vermiştir. Bu konuda daha fazla istifade için İbn Kesir'in (r.aleyh) İsra sûresindeki ilgili ayetin tefsirini okumanı tavsiye ederiz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: