İsra sûresinin 58.Ayetinin Tefsiri.

(Bölümün numarası 4; Page No. 248) (6395) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İsra sûresinin 58. Ayetinde Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helâk edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu, Kitap'ta (levh-i mahfuz'da) yazılıdır. Allah te'âlâ bu ayet ile; önceki toplulukları mı, şu ankileri mi yoksa her dönemdeki bütün toplulukları mı kastetmektedir?


Cevap 2: Evet, ayet helakı gerektiren şeyleri yapan önceki ve onlardan sonrakileri de kastetmektedir. Buna göre - Allah bilir ya - ''Hiçbir zalim bir topluluk yoktur ki'' ayetinin manası şöyle şu ayette ifade edildiği şekilde açıklığa kavuşmaktadır: Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. Yine buyurur ki: Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik; Yine daha önce zalimlerden helak ettiklerinden bir kısmını haber verdikten sonra şöyle buyurmaktadır: Onlar zalimlerden uzak değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: