İsrâ gecesi Hz. Peygamber (s..a.v.) Rabbini gördü mü?

(Bölümün numarası 2; Page No. 192)  İsra gecesinde peygamber efendimiz (s.a.v.) Rabbini gördü mü?. Yirmi dördüncü soru, (5611) no'lu fetvadan: Soru 24: İsra gecesinde peygamber efendimiz (s.a.v.) Rabbini gördü mü?


Cevap 24: Alimlerin iki görüşünden sahih olan görüşe göre, Peygamber efendimiz (s.a.v.) dünya gözüyle rabbini görmemiştir. Ancak, ufuku kaplamış olduğu bir halde Cebrail'i (a.s.) görmüştür. Ayette kastedilen anlam da budur: Çünkü onu güçlü kuvvetli (Cebrail) öğretti.(5)ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail)... asıl şekliyle doğruldu...(6)en yüksek ufukta iken ...(7)Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı.(8)O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.(9)Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.(10)(Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.(11)Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?(12)Andolsun onu,...önceden bir defa daha görmüştü.(13)Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında(14)Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır.(15)Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.(16)Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: