İslamdan başka bir hükümle sulh yapmak

( 20845 ) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Kıymetli hocam: Kur'ân ve hadiste olmayan, islamdan başka bir hükümle kanı kesecek ve husumeti sona erdirecek şekilde insanlar arasında sulh yapmanın hükmü nedir?


Cevap 3 : Eğer bu sulh ile harama düşülüyorsa veya Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine aykırı olan bir kuralla yapılıyorsa bu caiz olmaz. Çünkü Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. (Bölümün numarası 1; Page No. 398) İnsanlar arasında sulh yapan kişi bu konuda adil olmalıdır. Hakka tabi olmalı, zulümden kaçınmalı güzel üslup ve sözle hasmını affetmesini sağlamalıdır. Bazen sulh husumetli olanlardan birine veya ikisine mal vermekle olur. Arayı bulmak için infak edene yardım için ona zekat verilmesi veya ikisine zekattan başka mal verilmesi gibi. Kişi bunları malın verilmesini konuşmaktan daha faydalı gördüğü durumlarda yapar. Kişi bununla ecir ve sevap kazanır. İnsanlar arasında sulh yapan kişi takvalı olmalıdır. Bu sebeple Allah (c.c.) sulhtan önce takvayı emretmiştir. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: O halde siz (gerçek) mü'minler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin. Allah (c.c.) da şöyle buyurmaktadır: Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. ve Yine Allah te‘âlâ'nın buyurduğuna:. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz Allah adaletli olanları sever.(9)Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: