İslamda köleliğin tahrimi meselesinde hikmet

(Bölümün numarası 16; Page No. 569)  Köle Azad Etme Bölümü (Bölümün numarası 16; Page No. 570) (1977) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru : İslam neden köleliği yasaklamamaktadır? Böyle sualden Allah'ı tenzih ederiz. (O işini en iyi bilendir)


(Bölümün numarası 16; Page No. 571) Cevap : Allah (c.c.) ilim, hikmet, lütuf ve rahmet olarak kamildir. O yarattıklarının durumunu bilir, kullarına karşı merhametlidir. Teşri' konusunda hikmet sahibidir. İnsanlar için dünya ve ahirette hayırlı olan, gerçek hürriyet ve eşitlikleri için kanunlar koymuştur. Adalet, Allah ve kul hakları gözetilmiştir. Bu minvalde müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberlerini göndermiştir. Yoluna ve peygamberlere uyan kurtulur ve huzur bulur. Bu kurallara uymayıp inkar edene adalet ve barışın tesisi için öldürme ve köleleştirme hükmü verilmiştir. Böylece can, mal ve namus korunmuştur. Cihat hükmü teşri' edilmiştir. Böylece fesat unsurları ve merhametsiz olanlar yok edilecek ve yer yüzü zalimlerden temizlenecektir. Müslümanların elinde esir olanlar için lider şunlar arasında muhayyerdir. Islah olma umudu yoksa öldürme, affedip fidye alma veya Müslümanların güzel ve kamil davranışlarını görerek, iman edip hidayeti bulma ümidi varsa köleleştirmek. Böylece kalbine iman girebilir, hidayete ulaşır, fenalığı ve küfrü terk edebilir. Müslümanlar arasında yeni bir hayata başlayarak kitabet yoluyla hürriyetini de elde edebilir. Allah Te'âlâ'nın buyurduğu gibi Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. (Bölümün numarası 16; Page No. 572) Yemin, zihar vb.durumların kefareti olarak veya mutlak Allah rızası için azad edilebilir. Buradan net olarak anlaşılmaktadır ki; köleliğin aslı kafirlerle yapılan savaşlarda esir alma şeklinde olur. Böylece şer çevresinden uzaklaşır, İslam toplumunda yaşayarak hayır yoluna girer, şerrin hasletlerinden kurtulur ve inkardan sıyrılır. Güven ve selamet içinde yaşar. İslamda kölelik, kirden arındıran bir temizleyici gibidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âşlsine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: