İslamda dini baskının hükmü

Soru 6: İslam dini baskıya izin veriyor mu?. - Bevhera'lılar, İslami perinsiplerin bütününe ve Allah'ın kelamı olan Kuran'a inanan müslüman kimselerdir. Bütün müslümanların da Kuran'a iman etmeleri vaciptir.


Cevap 6: İslam, imanlarında samimi olan, Allah'ın kitabı Kur'an'a ve resulullah'ın sünnetine tabi olan müslümanlara baskı yapmaya izin vermez. Tam aksine bunu yasaklar ve küfür olarak telakki eder. Şayet, Bevhera'daki âlimlerin bir çoğunun ve onlara tabi olan kimselerin durumu soruda belirttiğin gibiyse, bu kimseler kafirdirler. İslam'ın temel esaslarına iman etmemiş, Allah'ın kitabı ve resulü'nün sünnetine tabi olmamışlardır. Bu kimselerin, Allah'a ve kitabına aynı şekilde resulü'ne ve onun sünnetine samimi manada iman etmiş doğru insanlara baskı yapmaları fazla garipsenecek bir durum değildir. Nitekim kafirler, kendilerini doğru yola hidayet etmesi için Allah'ın her ümmete göndermiş olduğu peygamberlere baskı uygulamışlardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: