İslam dinine mensup olmak en büyük gurur ve onurdur

İslam dinine mensup olmak en büyük gurur ve onurdur. İkinci soru, (5845) no'lu fetvadan: Soru 2: Mümin bir kimsenin veya normal bir insanın "Ben milliyetçiyim" demesi haram mıdır? Bir kimsenin iç veya dış siyasetle ilgili yorum yapması haram mıdır?


Cevap 2: En büyük onur ve en yüce makam, kişinin müslüman olması, islam için çalışması ve İ'la-yi Kelimetullah (Allah'ın dinini yüceltmek) için cihat etmesidir. Dolayısıyla müslüman bir kimsenin "Ben müslümanım" demesi gereklidir. Bu onun şanını ve makamını yüceltir. Allah c.c., islam ve islam kardeşliği vasıtasıyla müslümanlarda güç birliği oluşturur. Milliyetçilikle övünmek ise yıkılıp yok olmanın bir habercisidir. Şayet müslümanın bu tavrındaki maksadı müslüman olmayan kimselere karşı üstünlük taslamak ise bu, müslümanların birliğini zedelemek demektir. Fakat, buradaki maksadı, hangi devletin vatandaşı olduğunu ifade etmek ise bunda bir mahzur yoktur. Muhterem Şeyh Abdülaziz b. Baz ırkçılıkla ilgili bir makale yazmıştır.Ümmetin iç ve dış siyasetiyle ilgili konuşma hususuna gelince; islam ve müslümanların maslahatını gerçekleştirdiği , müslümanları ayrılığa ve başarısızlığa sebep olmadığı, zarar verip yok olmaya götürmediği sürece haram değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: