İslam ahlakı ve kafirlere benzememe konusunda titiz olmak

(Bölümün numarası 3; Page No. 426) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 427)  Kitap ehline muhalefet etmek (2301) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İslam, müslümanlar olarak bizlere İslami olmayan adet veya geleneklere, meselâ Avrupalıların giyimlerinde ve düğünlerindeki adetlerine göre hareket etmemize müsade eder mi? Damadın, arkasından da Arap veya yabancı bir fotografçının başkalarının hanımlarının yanına, ne damadın ne de fotografçının oradaki kadınlarla mahremlik bağını oluşturacak hiçbir ilişkileri yokken girmesine İslam izin verir mi?


Cevap 2: Müslüman erkeklerin ve kadınların İslam ahlakı konusunda titiz davranmaları, (Bölümün numarası 3; Page No. 428) düğünlerinde, sevinçlerinde, hüzünlerinde, giyimlerinde, yemelerinde, içmelerinde ve tüm işlerinde İslam'ın yolunu izlemeleri gerekmektedir. Avreti gösterecek şekilde dar elbiseler, avreti örtmeyip altını gösterecek şekilde şeffaf elbiseler, göğsü, kolları, boynu, başı veya yüzü örtmeyen kısa elbiseler giymek suretiyle kafirlere benzemeye çalışmaları caiz değildir. Ayrıca sol elle yemek, aynı sofrada kadınların mahremleri olmaksızın, yemek alış verişi yaparak, karşılıklı hoş, eğlendirici konuşmalar yaparak kadın erkek karışık olarak yemek suretiyle kafirlere benzemeleri de caiz değildir. Ayrıca hem erkek hem de kadın müslümanların düğünlerdeki adetler bakımından, mesela damadın fotografçı ile birlikte çevresinde yabancı kadınların bulunduğu gelinin yanına girmesi ve oradakilerin değişik pozlarda fotograflarını çekmesi gibi fiillerle de kafirlere benzemeleri caiz değildir. Zira bu durumda ruh taşıyan varlıkların tasvir edilmesi, fotograf çektiren kadınların yabancı erkeklere karşı açılmaları, yabancı erkeklerin kadınların ziynetlerine olabilecek en göz alıcı, en güzel şekilde muttali olmaları ve erkeklerin kadınlarla karışık halde bulunmaları gibi çok sayıda şer söz konusudur. İslam şeriatı bunu haram kılmış, müslüman erkek ve kadınların kafirlere benzemelerini yasaklamıştır. Dolayısıyla erkeğiyle kadınıyla müslümanların dinlerini muhafaza etmeleri, dinin dosdoğru yolunu takip etmeleri gerekir. Zira hayır namına ne varsa, mutlaka Resûlullah (s.a.v.) bize onu göstermiştir. Şer namına da ne varsa, Hz. Peygamber (s.a.v.) bize onu yasaklmaıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) kafirlere benzemeyi bize yasak etmiştir. Buna göre adetleri ve gelenekleri konusunda kafirlere benzemeye çalışmamız caiz değildir. Bunu uygulamazsak yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur. Başarı Allah'tandır! Allah peygamberimizin Muhammed (s.a.v.)'e salat etsin Muhammed âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: