İslam şeriatında recm cezasının söz ve fiille tespiti

(Bölümün numarası 3; Page No. 359) Soru 10: Recm cezasını inkar etti ve şunu söyledi: Resûlullah recmi, Nur Sûresi nazil olmadan önce Tevrat'ın hükmüne göre uygulamış ve Nur Sûresi'ndeki ayet nazil olduktan sonra recmi uygulamamıştır.


Cevap 10: İslam şeriatında erkek ve kadınlardan muhsan olduğu halde zina edenin recmedilmesi hem söz hem de fiilen sabittir. Fiili açıdan; Resûlullah (s.a.v.) Maiz'i ve Ğamidiyye'li kadını ve iki Yahudiyi muhsan oldukları halde işledikleri zinadan ötürü recmetmiştir.Söze gelince; Sabit olduğuna göre Ubâde b. es-Sâmit (r.a.) hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Benden alınız, benden alınız ki, Allah onlara bir çıkış yolu kıldı. Bekarla bekar zina ederse yüz değnek ve bir yıl sürgün; evli ile evliye yüz değnek ve recm vardır. Ayrıca Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halid hadisinden sabit olduğuna göre şöyle anlatmışlardır: Hz. Peygamber (s.a.v.) yanındaydık. Bir adam kalkıp "Allah aşkına, aramızda Allah'ın Kitabı'yla hükmet." dedi. Ardından o adamın hasmı kalktı -diğerinden daha fakih idi- ve şöyle dedi: "Aramızda Allah'ın Kitabı'yla hükmet ve bana izin ver.." (Hz. Peygamber) " şöyle!" dedi. Adam şöyle devam etti: "Oğlum bunun yanında işçi idi ve hanımıyla zina etti. Bunun üzerine fidye olarak yüz koyunla bir hizmetçi erkek verdim. Daha sonra ilim ehlinden kimselere danıştım. Oğluma yüz celde (sopa) vurulması ve bir yıl sürgün edilmesi; kadının da recmedilmesi gerektiğini söylediler." Ardından Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Canım elinde olana yemin olsun ki, aranızda zikri yüce olan Allah'ın kitabıyla hüküm vereceğim. Yüz koyun ve hizmetkar sana geri iade edilir. Oğluna yüz celde vurulması ve bir yıl sürgün edilmesi gerekir. Enis, bunun hanımına git.. Eğer itiraf ederse, recmet." (Enis) kadının yanına gitti. Kadın itiraf etti, Enis de onu recmetti. (Bölümün numarası 3; Page No. 360) Hadis muttefekun aleyhtir. Raşid halifeler döneminde de hem fiili hem de sözlü olarak bu ceza, hiçbir itiraz olmaksızın sabit olmuştur ki, bu da neshedilmediğinin delilidir. Aksine Hariciler ve Mutezile'den önce bunun üzerinde icma edilmiştir. Daha sonraki muhalefetle nassın ve icmaın dışına çıkılmıştır. Sabit olduğuna göre İbn-i Abbas (r.a.) Ömer b. el-Hattab (r.a.)'ın şöyle dediğini aktarmıştır: Korkarım, zaman geçince birileri çıkıp "Biz Allah'ın kitabında recmi bulamıyoruz" der ve Allah'ın indirdiği bir farzı terkederek sapıklığa düşerler. Şüphesiz recm, Allah'ın kitabında, evli olmak, şahit, gebelik veya ikrar bulunmak şartıyla, zina eden kimse aleyhine bir haktır. Bu hadisin sahih olduğu konusunda ittifak edilmiştir Hz. Ali (r.a.) hakkında sabit olduğuna göre; cuma günü kadını recmettiği zaman şöyle demiştir: Onun Resûlullah'ın sünnetine dayanarak onu recmettim. Bir rivayette de "Allah'ın Kitabı'na dayanarak ona celde vurdum." demiştir. Bu sözü "Onu iki had cezasını birleştirip uyguladın." diyenlere reddiye olarak söylemiştir.


Tags: