"İslam'ın garip olması" ve "en hayırlı asır benim asrımdır" ne demektir?

(Bölümün numarası 4; Page No. 414)  "İslam’ın garip olması" ve "en hayırlı asır benim asrımdır" ne demektir?. Sekizinci soru, (8540) no'lu fetvadan: Soru 8: "İslâm garip olarak başladı, başladığı gibi garip olarak son bulacaktır" ve "En hayırlı asır benim asrımdır" ne demektir?


Cevap8: Şu: İslam garip olarak başladı. hadisin manası: İslamın garipliği, ona inananların garipliğidir. Zira Peyganber (s.a.v.) islam'a önce gizlice davet etti ve ilk önce ona Hz. Ebu Bekir es-Sıddık (r.a.), eşi Hz. Hatice ve kölesi Hz. Zeyd iman etti. Sonra güvendiği kimselere islami'ı arz etmeye başladı ve bir çok kişi iman etti. Taki gariplik sona erdi ve islam her tarafa yayıldı. insanlar grup grup Allah'ın dinine girmeye başladı. Dünyanın sonunda islam dini ikinci kere gariplik yaşayacaktır. Bir kabilede, islam dinine inanan ancak bir adam olacaktır. Şu: En hayırlı çağ, benim çağımdır. hadisin manası: Üstünlük ve fazilet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gönderildiği asra aittir. Asır: İnsanın içinde yaşadığı nesildir. Yakınlıktan dolayı asır olarak isimlendirilmiştir. Çünkü aynı asırda yaşayanlar, ömürlerinde birbirlerine yakındırlar ve durumları da aynı zamana raslamaktadır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: