İslam ümmetinin diğer ümmetlere şahitlik etmesi

(Bölümün numarası 2; Page No. 253)  Bu ümmetin üstünlük alametlerinden birisi de, kıyamet gününde diğer ümmetlere şehadet etmesidir. Birinci soru, (9818) no'lu fetvadan: Soru 1: Bu ümmetin, kıyamet gününde diğer ümmetlere şehadet etmesi üstünlük alametlerinden birisi midir?


Cevap 1: EvetBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: