İslamın rükünlerini yerine getiriyor ve Allah'tan başkasına dua ediyor

Beşinci soru, (5553) no'lu fetvadan: Soru 5: Kötülüğün kaldırılması ve iyiliğin elde edilmesinde, hayatlarında ve ölümlerinden sonra peygamberler, veliler ve salihlerden yardım isteme ve yine ihtiyaçların ve arzuların yerine gelmesi için her iki durumda onları aracı kılmak caiz midir, yoksa değil midir?.


Cevap 5: Ölmüş peygamberler ve diğerlerinden yardım istemek caiz değildir. Bilakis bu, en büyük şirktir. Yanında bulunan hayatta olandan yardım isteme ve gücü yettiği bir şey konusunda ondan yardım talep etmeye gelince, bunda bir mahzur yoktur. Zira Allah Te'âlâ, Hz. Musa'nın kıssasında şöyle buyurmuştur: Kendi tarafından olanı, düşmana karşı ondan yardım diledi. (Bölümün numarası 1; Page No. 107) Peygamberler ve diğerlerinden diri ve ölüleri, onların zatı, makamı yahut hakkı için diyerek, aracı kılmak caiz değildir. Bilakis bu, bid'atlardan ve şirk sebeplerindendir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: