İslamın mübah gördüğü sihir tedavisi

(Bölümün numarası 1; Page No. 560) Soru 4: İslam'ın (Şeriatın) mübah gördüğü sihir tedavisi nedir, sinirleri yatıştırıcı ilaçlar kullanmak caiz midir?. Şunu bilmek gerekir ki bu psikoloji ilaçlarının içinde uyuşturucu maddeler bulunmaktadır ve bu yaygındır. Biz, kendisine yaptığının şirk olduğunu söyledikten ve inşaallah sizin cevabınızı kendisine okuduktan sonra ona karşı nasıl davranalım. Bu kadın müşrik olur mu?. Yine bilmeniz gerekir ki kadın bu durumda bazı vesveselere kapılmaktadır ve bu hastalık kendisinde yoğunlaştığı anda bu durumunu görseniz bu kadın delidir, dersiniz.Fakat bu psikolojik durum hafiflediği zaman en akıllı kadın olmaktadır.


Cevap 4: Öncelikle sihirin sihirle tedavi edilmesi caiz değildir. Fakat rukye ile Kur'ân okuyarak Rukye konusunda rivayet edilen nebevi zikirlerle, dua ederek ve Allah'tan şifa isteyerek tedavi edebilir. Bu hususta İbn-i Teymiyye'nin (El-Kelimü't-Tayyip) adlı kitabında İbnü'l- kayyim'in [Vabili's-Sayyib] adlı kitabında ve Nevevî'nin (Riyazü's-Salihîn ve El-Ezkârü'n-Neveviye) adlı eserlerinde bir çok faydalı dualar ve zikirler bulunmaktadır. Bunlar ve benzeri kitapları oku ki hem kendine, hem ailene hem de sevdiğin kimselere yol gösterebilesin.İkinci olarak: Annene karşı terbiyeni bozmadan yaptığı şeyi reddetmeye ve kendisine nasihat etmeye devam et, ona dünyada iyilikle muamele et. Çünkü Allah Te'âlâ'nın şu ayeti geneldir: Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. ifadesinden şuraya kadar: Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Ayeti. (Bölümün numarası 1; Page No. 561) Üçüncü olarak: Senin söylediğin gibi hastalığı şiddetlenip deli gibi olduğu durumlarda bu durumu özür kabul edilir ve içine düştüğü yanlışlardan Allah'ın affetmesi umulur. Allah şifa veren, en doğru yola iletendir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: