İsimlerini değiştirmede mürtedlere yardım etmek

Mürtedlere yardım etmenin hükmü (7712) no'lu fetva: (Bölümün numarası 2; Page No. 48) Soru: Bana, nüfus cüzdanları bölümünde çalışanlardan birinden şöyle bir soru ulaştı: İslama yeni giren bir kimse, eğer özellikle ismi İslam'a muhalif ise, ismini değiştirmesi gerekir. Bazen onlardan bazıları irtidat ediyor ve kafirken kullandıkları önceki isimlerini iade etmek gerekiyor. Çünkü bunun üzerine, islami olan yahut küfür milletlerinin zorunlu kıldığı birçok hükümler terettüp ediyor. Miras, evlilik ve ahval-i şahsiye gibi. Zira fetva talep eden, medeni hukuk işleri bölümü, kimlikler şubesinde çalışıyor. Bu isimleri değiştirmeyi yaptığı zaman ona günah olur mu? Onun bu ameli, onların irtidatlarını teyit sayılır mı? Bazen bununla ilgili başkanlarından emir alma durumu oluyor. Bütün bunlar hakkındaki hüküm nedir?


Cevap: Değiştirmek isteyenin İslam'dan küfre döndüğünü bilirsen, bunu başkanın emretse bile, hiçbir şekilde ona yardım etmemen gerekir. Çünkü Allah (a.c.) şöyle buyurmuştur: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Çünkü Peygamber (s.a.v.): Faizi yiyene, yedirene, yazana ve şahitlik edenlere lanet etmiş ve: Bu konuda onlar aynıdır, demiştir. Hadisi Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. Faiz işlerine yardım eden lanetlenmiş olursa, küfrün ısbatına ve mürtedlerin işlerini kolaylaştırmaya yardım eden nasıl olur? Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İtaat, ancak maruf olan şeylerdedir. (Bölümün numarası 2; Page No. 49)  Allah'a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: