İsimleri değiştirme isteği

(15647) Numaralı fetva: Soru: Benim gerçek ismim babamın isimlendirmesi olan Bâcid'dir. Bundan dolayı izafe etmede/birbirine eklenme esnasında yanlışlıkla "Bâcid" yerine "Bâdî" yazdı. İsmim şimdi "Bâdî" olarak devam ediyor. "Bâdî", herşeyin Allah'ın olduğu, anlamına gelmektedir. Ben bu ismimi değiştirmek istiyorum. Ailem eski ismim olan "Bâcid" ile değiştirmemi istiyor. Ben ise ismimi "Abdu'l-Halık" olarak değiştirmek istiyorum. Bazıları ise ismimin şu andaki gibi "Bâdî" olarak kalmasını istiyorlar. Sizden bu isimlerden hangisini seçmemi söylemenizi istiyorum. Bunlardan hangisi daha güzel? Şu anki ismim olan "Bâdî" hakkındaki düşünceleriniz nedir? Allah'tan af ve mağfiret diliyorum. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Bir ismin daha güzel bir isimle değiştirilmesinde bir sakınca yoktur. Fakat ailenin bir kısmının değiştirmek istedikleri isimler dinen kötü isimler değildir. Ancak tartışmaya mahal vermemek için ismin değiştirilmemesi daha güzel olur. Söz konusu olan "Bâdî" ismi dinen mekruh (hoş olmayan) bir isim değildir. Değiştirmeye gerek yoktur. (Bölümün numarası 2; Page No. 346) ("Bâdî", herşeyin Allah'ın olduğu, anlamına gelmektedir.) sözünle 'Bâdî' nin Allah'ın ismi olduğunu kastediyorsan, yanılıyorsun. Çünkü 'Bâdî' Allah'ın isimlerinden değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: