İsa'nın babasının olduğuna inanmak Kur'an naslarına aykırıdır

Peygamberlerle ilgili bazı şüphelere cevap vermek. Ve akideyle ilgili konular. (1883) no'lu fetva: Soru 1: İsa (a.s.)'ın babasının olduğu ve İsa (a.s.)'ın babasız olarak doğduğu inancının müslümanların akidesi olmadığı iddiası (nedir)?.


Cevap 1: İsa (a.s.)'ın babasının olduğu iddiasının İsa (a.s..)'ın babasız doğduğuna delalet eden ayetleriyle çelişmektedir.Şüphesiz ki Meryem namusunu temiz tuttu, hiç bir kimse ona dokunmadı, İsa Allah'ın kelimesidir ve Allah o'nu insanlara mucize kıldı. Allah te'âlâ buyurdu ki: Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.(45)“O, beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır.(46)Meryem: Rabbim! dedi, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece "Ol!" der; o da oluverir. (Bölümün numarası 3; Page No. 349) Allah te'âlâ buyurdu ki: (Resûlüm!) Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.(16)Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.(17)Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım! Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).(18)Melek: Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim, dedi.(19)Meryem: Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? dedi.(20)Melek: Öyledir, dedi; (zira) Rabbin buyurdu ki: Bu bana kolaydır. Çünkü biz, onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve karara bağlanmış (ezelde olup bitmiş) bir iş idi.(21)Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla (karnındaki çocukla) uzak bir yere çekildi. Ayetleri oku. Allah te'âlâ buyurdu ki: İffetini korumuş olan, İmrân kızı Meryem'i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itâ'at edenlerdendi. Bu ayetler Meryem'in temizliğini ve zinadan berî olduğunu kararlalaştırmış ve kendisine insan elinin değmediğini tasdik etmiştir. Ortaya çıktı ki İsa (a.s.) Allah'ın kelimesi ve Meryem'e ilkâ ettiği mucizesidir. Meryem'in İsa (a.s.)'a hamile kalması, Allah'ın emri ve izni ile Cebrail'in üfürmesiyle gerçekleştiğine delalet etmiştir. Bundan sonra kim bu durumu inkar eder ve İsa'nın anne ve babadan meydana geldiğini iddia ederse o kimse kafir ve Allah'ın ayetleri hususunda inkarcıdır, yahudilerin yaptığı gibi Meryem'e zina iftirasında bulunmuşlar veya hıristiyanlar gibi İsa (a.s.)'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmiş olurlar.Tags: