"İsa aleyhisselam ölmüştür" diyen kimsenin hükmü

2: "Hz. İsa ölmüştür" diyen kimsenin hükmü nedir?.


Cevap: Kitap ve sahih sünnetten delillerle sabit olmuştur ki, Meryem oğlu İsa ( ikisine selam olsun) öldürülmemiş ve ölmemiştir. Bilakis, diri olarak Allah o'nu kendi katına yükseltmiştir. Ahir zamanda bu ümmetin içine adil bir hakem olarak inecektir. Kim: "Meryem oğlu İsa öldü ve ahir zamanda inmeyecektir" derse, Allah'ın kitabına ve peygamberi Muhammed'in (s.a.v.) sünnetine muhalefet etmiş ve çirkin bir hata işlemiş olur. Kendisine tebliğ edilip delil getirildikten sonra, Allah'ı ve Resulü'nü yalanladığı için küfrüne hükmedilir.Tags: