İsa (a.s.)ın yaşaması, inişi, haçı kırması, domuzu öldürmesi ve hakka daveti

(4745) no'lu fetva: Soru: Allah'ın nebisi İsa (a.s.) şu ana kadar yaşıyor mu, yoksa diğer peygamberler gibi öldü mü?. Bu soruyu sormama sebep: Kenya âlimlerinden biri bir fetva yayınladı ve fetvasında şöyle diyor: İsa (a.s.), diğer peygamberler gibi muhakkak ölmüştür. Bu konuda bir çok delil getirmektedir: Ali İmrân suresinin 144. ayetini ve Enbiyâ suresinin 34. ayetini delil gösteriyor. Aynı şekilde Sahih-i Buhari, üçüncü cüz, sayfa 79 daki şu ayetin tefsirine işaret ediyor: Seni vefat ettireceğim. Bu müftü diyor ki: "Mecmeu'l-Bihari'l-Enver"de olduğu gibi bu, İmam Malik'in (Allah ona rahmet etsin) sözüdür. Muhammed Gazali'nin "Nazaratün fi'l-Kur'ân" kitabı, sayfa 37-44 e işaret ediyor. (Bölümün numarası 3; Page No. 330) Sonra müftü şöyle dedi: Kur'ân'ın nefyettiği şey, İsa'nın öldürülmesi yahut asılmasıdır. Burada zikredilmeye değer olan şey, Kenya ve cıvar beldelerde olduğu gibi, ortaya çıkışından bu yana Kadiyanilerin bu fetvaya temessük etmeleridir. Ayrıca ben, buna karşı büyük bir şaşkınlık içindeyim. Çünkü ben, İsa (a.s)ın yaşadığına ve ahir zamanda ineceğine inanıyorum. Bu konuda beni aydınlatınız, Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap: Kitap ve sünnetten deliller, İsa (a.s.)ın öldürülmediğini, asılmadığını ve ölmediğini, bilakis şu ana kadar yaşadığını gösteriyor. Allah Te'âlâ o'nu semaya yükseltti ve ahir zamanda inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, hakka davet edecek, indiği zaman yahudi ve hristiyanlar da dahil bütün insanlar ona inanacaktır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. şu ayete kadar: Bilakis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.(158)Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: