İnsanlara Allah'ın Kitabı'nı öğretenlerin ücreti

(4160) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İnsanlara Allah'ın Kitabı'nı öğreten kimselerin aldıkları ücretin hükmü nedir?


Cevap 2: İnsanlara Allah'ın Kitabı'nı öğreten öğreticilerin aldıkları ücrette herhangi bir şey söz konusu değildir. Resulullah'ın (s.a.v.) sözünün umumi manası şöyledir: Karşılığında ücret almayı hakettiğiniz en değerli şey Kur'ân'dır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: