İnsanların mevlit merasimi için bir araya gelmeleri ve Allah resulü'nün bu merasimde hazır bulunduğu iddiası

Soru 5: İnsanların mevlit merasimi için bir araya gelmelerinin ve Allah resulü'nün bu merasimde hazır bulunduğu iddiasının hükmü nedir? Böyle bir toplantı dinen caiz midir? Allah resulü'nün doğum günü olan mevlit gününde ne yapmamız gereklidir? Peygamber ne zaman, hangi gün, hangi ay ve hangi yılda doğmuştur? Allah resulü (s.a.v.) şu an kabrinde medfun mudur değil midir?


Cevap 5: İnsanların mevlit gecesini ihya etmek için toplanmaları ve Hz. peygamberin hayatını okumaları meşru bir davranış değildir. Tam aksine bu durum sonradan meydana gelmiş bir bidattir. Bu kimselerin, Hz. Peygamberin kendi toplantılarına katıldığı şeklindeki iddiaları tamamiyle yalandır. Allah resulü (s.a.v.) kabir aleminde diridir ve orada cennet nimetlerinden faydalanmaktadır. Ancak, Hz. peygamberin kabir hayatı dünyadaki hayatı gibi değildir. Çünkü o dünyada vefat etmiş, ardından yıkanmış, kefenlenmiş, cenaze namazı kılınmış ve daha sonra diğer insanlar gibi toprağa defnedilmiştir. Kıyamet günü kabrinden ilk dirilecek olan kimse de Hz. peygamberdir. Allah (c.c.) ona hitâp ederek şöyle demiştir: Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.(30) Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Diğer bir ayette de şöyle demiştir: Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz.(15) Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: