İnsanların kurbanlarını kesmek

(Bölümün numarası 10; Page No. 427) Soru 4: İnsanların kurbanlarını kesmenin caiz olduğunu okudum. Fakat karşılıksız ve ücretsiz olmalı aksi takdirde haramdır. Ancak kardeşlerden biri Allah Te'âlâ onu ve sizi bereketlendirsin bana dedi ki: Aynı şekilde onun kurbanından yemen de haramdır. Fakat delili yok. Ben araştırdım bir delil bulamadım. Sizden bunun açıklamasını istiyorum.


Cevap 4 Vekilin kurbandan almaksızın ücret karşılığında kurbanı kesmesi o etten yemesi caizdir. Kurban sahibi de Nebi (s.a.v)'in örneğinde olduğu gibi kurban etinden yiyebilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: