İnsanların dillerinde meşhur olmuş Halid b. el-Velid hadisi

(Bölümün numarası 4; Page No. 451) (9899) no'lu fetva: Soru: Riyat'ta bir mescidde bulduğum bir bildiri nüshasını size sunmak istiyorum. Bu nüsha İmam Ahmed'in (r.aleyh) rivayet ettiği bir hadisi kapsıyordu. Mescidde bulunduğum sırada onu okudum. Yanımda bulunanlardan bazıları bu hadisin sahih olup olmadığını sordu. Bunun üzerine onu İmam Ahmed ve diğerlerinin müsnedlerindeki Halid'in (r.a.) müsnedleri arasında aramama rağmen bu hadisi bir türlü bulamadım. Bundan dolayı üzüldüm. Fakat sizin bu hadisin sıhhatı ve Resulullah'a (s.a.v.) nisbeti hususunda beni yeterli derecede bilgilendireceğinizi ümid ediyorum. Allah sizi korusun ve mükafatınızı çoğaltsın. Hadisin metni aşağıdadır: Halid b. Velid'den (Bölümün numarası 4; Page No. 452)  (Bölümün numarası 4; Page No. 453) (r.a.) rivayete göre şöyle demiştir: Bir bedevi, Resulullah'a (s.a.v.) gelerek şöyle dedi: Ya resulallah! Dünya ve ahirette beni muhtaç bırakmayacak şeyi sormak için sana geldim. Resulullah (s.a.v.) ona dedi ki: Ne istiyorsan sor. Şöyle dedi: İnsanların en bilgilisi olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Allah'tan kork ki insanların en bilgilisi olasın. Dedi ki: İnsanların en zengini olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Kanaatkar ol ki insanların en zengini olasın. Dedi ki: İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Nefsin için arzuladığın şeyleri insanlar için de arzula ki insanların en adaletlisi olasın. Dedi ki: İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: İnsanlara faydalı olursan onların en hayırlısı olursun. Dedi ki: İnsanlar içerisinde Allah'a en yakın olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Allah'ı çok zikret ki insanlar içerisinde Allah'a en yakın olasın. Dedi ki: İmanımın kamil olmasını istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Ahlakını güzelleştir ki imanın kemale ersin. Dedi ki: Muhsinlerden olmak istiyorum Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Allah'a, görüyormuşçasına ibadet et. Her ne kadar sen onu göremesen de O seni görmektedir. Dedi ki: İtaatkarlardan olmak istiyorum: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Farzları yerine getir ki itaatkarlardan olasın. Dedi ki: Günahlardan temizlenmiş olarak Allah'a kavuşmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Cünüplükten tertemiz bir şekilde yıkan ki günahlardan temizlenmiş olarak Allah'a kavuşasın. Dedi ki: Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum. Buyurdu ki: Kendine de başkasına da zulmetme ki kıyamet günü nur içerisinde haşrolasın. Dedi ki: Kıyamet günü Rabbimin bana rahmet etmesini istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Kendine ve O'nun kullarına merhamet et ki Rabbin de sana kıyamet günü merhamet etsin. Dedi ki: Günahlarımın azalmasını istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Çok istiğfar et ki günahların azalsın. Dedi ki: İnsanların en cömerti olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Hiçbir işini insanlara havale etmezsen onların en cömerti olursun. Dedi ki: İnsanların en güçlüsü olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Allah'a tevekkül edersen insanların en güçlüsü olursun. Dedi ki: Allah'ın, rızkımı genişletmesini istiyorum. dedi Temizliğe devamlılık göster ki Allah da rızkını genişletsin. Dedi ki: Allah ve Resulünün sevdiklerinden olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Allah ve Resulünün sevdiklerini seversen sen de Allah ve Resulünün sevdiklerinden olursun. Dedi ki: Allah'ın gazabından güven içerisinde olmak istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Allah'ın mahlukatından kimseye gazaplanma ki kıyamet günü sen de Allah'ın gazabından güven içerisinde olasın. Dedi ki: Duama icabet edilmesini istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Haram yemekten uzak dur ki duana icabet edilsin. Dedi ki: Rabbinin, beni kıyamet günü rezil etmemesini istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Cinsel mahallini zinadan koru ki Rabbin kıyamet günü seni rezil etmesin. Dedi ki: Kıyamet günü Rabbimin, günahlarımı örtmesini istiyorum. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Kardeşlerinin kusurunu ört ki Allah da kıyamet günü senin kusurlarını örtsün. Dedi ki: Günahlardan kurtaran şey nedir. ya da şöyle dedi: Hatalardan kurtaran şey nedir? Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Gözyaşı, boyun eğmek ve hastalıklardır. Dedi ki: Allah Te'âlâ nezdinde en büyük iyilik nedir? Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Güzel ahlak, tevazu ve belalara sabretmektir. Dedi ki: Allah Te'âlâ nezdinde kötülüklerin en büyüyü hangisidir? Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Kötü ahlak ve kendisine tabi olunan cimriliktir. Dedi ki: Dünya ve ahirette Rabbin gazabını sakinleştirecek şey nedir? Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Gizli şekilde verilen sadaka ve sıla-i rahimdir. Dedi ki: Kıyamet günü cehennemin ateşini söndürecek olan nedir? Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Dünyada bela ve musibetlere karşı sabretmektir. İmam el-Müstağfiri der ki: Dinin güzelliklerini daha kapsamlı ve daha faydalı bir şekilde bir araya getiren bundan daha kuşatıcı bir hadis görmedim. Bir araya getirmiş ve tam olarak fayda oluşturmuştur. Bu hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir.


Cevap: Kenzü'l-Ummal'da (16.Cüz) şöyle der: Bu hadisi Şeyh Şemşüddin el-Kammah hattıyla Ebu'l-Abbas el-Mustağfiri'den toplamış olduğu bir şeyde bulmuştur. Dedi ki: Mısır'a giderek Ebu Hamid el-Mısri'den ilim talep etmek istemiştim. Ondan Halid b. el-Velid hadisini istediğimde bir sene boyunca oruç tutmamı emretti. Daha sonra döndüğümde şeyhlerinden Halid b. el-Velid'e varan senediyle bana şöyle rivayette bulundu: Halid b. el-Velid (Bölümün numarası 4; Page No. 454)  dedi: Bir adam, Resulullah'a (s.a.v.) gelerek şöyle dedi: Ben sana dünya ve ahiretle ilgili sorular yönelteceğim. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu: Bunun üzerine o da ne istiyorsan sor, buyurdu, diyerek hadisi sonuna kadar nakletti. Bununla hadisin sahih olmadığı anlaşılmış oldu. Çünkü hadisin senedinde meçhul râviler bulunmaktadır.Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: