İnsana veya ondan başkasına Kur'ân'dan muska asmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 312) Yedinci soru, (2775) no'lu fetvadan: Soru 7: Namaz kıldıran imam, Kur'an'dan bir korunma duası edinip, adet olarak, ondan bir şeyi kendine asıyor ve başkası için de bunu yapıyor. Her hâlükârda insanlara namaz kıldırıyor. Bu adamın imamlığı ve arkasında namaz kılmak helal midir, yoksa değil midir?.


Cevap 7: Âlimlerin en sahih görüşüne göre, insana yahut ondan başkasına Kur'ân'dan muskalar asılması haramdır. Bu, insanın dışında başka bir şeye asılırsa daha şiddetli haramdır. Hükmün mertebeleri, sahibinin niyetinin farklılığına göre değişir. Allah'ın dışında onun tesiri olduğuna inandığı zaman, bazen en büyük şirk olur. Bazen küçük şirk olur, bazen bunun dışında bid'at ve masiyet olur. Her hâlükârda onu yapmak caiz değildir ve onu yapan ve asan kimseye imam olarak uymak gerekmez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: