İnsan ve benzerinden ruh taşıyanların resim ve şekilleriyle örnek vermek

(6572) no'lu fetva: Soru: Hindistan, Pakistan ve diğer müslüman hacıların yapmış oldukları hataları gözönünde bulundurarak, (Bölümün numarası 1; Page No. 686) hac konuları hakkında Urduca bir kitap yazmayı düşündüm. Ben, Ka'be-i Müşerrefe'deki bazı yerlerin resimlerini çekmek, yahut Hacer-i Esved'i selamlamanın şeklini açıklamak yahut benzeri çizim ve şekilleri koymak suretiyle daha fazla izah etmeye ihtiyaç duyuyorum. İstediğim fetva şu: Kitap ve sünnet ışığı altında şeran, yukarıda zikredilen bu gibi çizim ve şekillerle örnek vermek caiz midir?.


Cevap: Ka'be-i Müşerrefe'ki bazı mekanları izah etmek maksadıyla da olsa, insan ve benzeri ruh taşıyan varlıkların resim ve şekilleriyle örnek vermek caiz değildir. Çünkü buna ihtiyaç yoktur ve bunu yasaklayan deliller umum ifade etmektedir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: