İnsan oruç nezrederse ve bunu yapamazsa yemin kefareti ödemesi gerekir mi?

( 12439 ) Numaralı fetva: (Bölümün numarası 23; Page No. 201) Soru : Babam beni şiğar nikahı (berdel) ile evlendirmek istedi. Eğer bu evlilikten kurtulursam dokuz ay oruç tutacağımı nezrettim. Hamd olsun kurtuldum. Nezri yerine getirmem gerekir mi? O zaman 14 yaşındaydım. Henüz hayız görmemiştim. Ergenliğin diğer alametlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Şu an bir ay oruç tuttum ve hükmü beklemekteyim. Durum budur. Allah (c.c.) sizleri muhafaza etsin. Allah'ın selamı üzerinize olsun.


Cevap : Mükellef olup olmadığın konusunda şüpheli olduğun için nezri yerine getirmen gerekmez. Normal durumda asıl olan mükellef olmadığındır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: