İnsan, cinlerin kendisiyle oynamasından nasıl korunur?

Birinci soru (6618) numaralı fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 285) Soru 1: Çölde oturan arkadaşlarımızdan biri, bize geldi ve şöyle bir soru sordu. Diyor ki: Kendisi çölde, atalarından miras kalan bir evde oturuyor. Son zamanlarda, tam olarak Ramazanın 2'sinde başına bir olay gelmiş. Şöyle anlatıyor: . O gece, evin içinden ve dışından bana taşlar fırlatılmaya başlandı, ateş söndürülüyor ama kimin yaptığını göremiyorum, kaplar kırılıyor, benimle oynanıyor ama kim yapıyor, göremiyorum. Dört gün bu halde durdum, sonunda akrabalarıma gittim, belki bana bir yol gösterirler diye.. ve durumu anlattım. Fakat onlar bana şöyle cevap verdiler: "Senin düşmanların var ve bu çirkin işi onlar yapıyor" ve benimle geldiler. Gece olup karanlık çökünce, onlara anlattığım her şeyi birebir gördüler ve beni tasdik ettiler. Daha sonra ailem, o evden çıkmam ve oraya gidip gelmemem konusunda bana ısrar ettiler. Soru: Bu olay ve musibeti nasıl yorumlarsınız? Tedavisi ve şer'i hükmü nedir?


Cevap 1: Belki cinni şeytanlardan bir grup, sana saldırıp, seninle oynamıştır, bu da evden çıkman veya sadece seninle oynamak için yapılmış olabilir. Haberin olmadan onlara eziyet etmişsin de senden intikam alıyor da olabilirler. Her halükarda Allah'a sığın, evde Allah'ın kitabını ve ayete'l-kürsiyi okuyarak korun. Uyumak veya dinlenmek için yatağına uzandığında, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığın ve şöyle de: Yarattıklarının şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. (3 kere) (Bölümün numarası 1; Page No. 286) Eve her girişinde şunu oku: Allah’ım! Senden evime girmenin ve çıkmanın en hayırlısını isterim. Biz Allah’ın adıyla eve girer ve Allah’ın adıyla evden çıkarız. Yalnız Rabbimiz olan Allah’a güvenip dayanırız Her gün sabah ve akşam 3 defa şöyle de: İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği Allah’ın adıyla (başlarım). O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. Hulasa, evde ve ev dışında, Kur'an'la, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'den sahih bir şekilde ulaşan zikirlerle korun. Evde ve ev dışında, gece, gündüz bunlarla Allah'ı zikret. Bu zikirleri, İbn Teymiyyenin (El-Kelimü't-Tayyib), İbn Kayyimin (El-Vabilü'l-Vasib) Nevevinin (Kitabü'l-Ezkar) ve daha başka hadis kitaplarında bulabilirsin. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: