İnsan bütün malını çocuklarına vakfedemez

(Bölümün numarası 16; Page No. 122) (577) no'lu fetva: Soru : Arazi ve diğer mal varlığımı nesilden nesile olmak üzere evlatlarıma vakfetmek istiyorum. Evlatlarımın eşleri öldüğü vakit kendi kocasına mirasçı olabilir mi? Eğer bu caiz ise, evlatlarım eşlerine varis olur mu?


Cevap : Kişinin bütün mal varlığını evlatlarına vakfetmesi caiz değildir. Çünkü bu vakf-ı ceneftir.(haksız) Çünkü burada eşler vakıftan mahrum bırakılmaktadır. Ayrıca diğerleri de şer'i mirastan mahrum bırakılmaktadır. Varislerden (vakıftan) istifade etmeyenler miras ve istifadeden mahrum bırakılmakta, vakıftan istifade edenler de şer'i mirastan mahrum bırakılmaktadır. Mirasçının, malında tasarruf hakkı da alınmaktadır. Bu şer'en caiz değildir. Şeriata uygun olan şudur: Kişi malının üçte bir oranında hayır yolunda harcanmasını vasiyet eder. Ve varislerinden ihtiyaç sahibi olanların yemesine müsaade eder. Sahihaynde Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur : Hz. Sa'd malımın tamamını vasiyet edim mi deyince, Resullah (s.a.v.) hayır demiştir. Ben: Peki ya yarısını dedim. Yine "hayır" dedi. Bu sefer: Ya malımın üçte birini dedim. Peygamber şöyle buyurdu: "Üçte bir (olabilir). Bununla birlikte üçte bir de çoktur. İmam Ahmed ve Ebu Davud ve Tirmizî hasen olarak şöyle rivayet etmişlerdir. Peygamber (s.a.v.) dedi Varise vasiyet yoktur. (Bölümün numarası 16; Page No. 123) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: