İnsanın yaratılmamasını temenni etmesi

(16371) Numaralı fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Hayattan ve müslümanların dinlerinden uzaklaşmasından dolayı bana çok şiddetli bir darlık geldi. Çoğu kere dedim ki: Keşke doğmasaydım. Allah Te'âlâ'ya dua ediyorum ki bana bu azaptan dolayı merhamet etsin. Bu halden nasıl kurtulurum.


Cevap 4: İnsanın keşke yaratılmasaydım demesi caiz değildir. Hoşlanmadığı bir şey kendisine isabet ettiğ zaman sabretmesi, umut içinde olması ve sabredenlerin dediği gibi demesi gerekir. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz. Bu esnada şöyle demeye başlamalı Allah Te'âlâ dilediği şeyi takdir eder ve yapar. Nitekim Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: (Bölümün numarası 2; Page No. 325) Yararına olan şeyde (Allah'a taatte) hırslı ol. Allah’tan yardım dile, (taat ve yardım istemekte) âciz olma (tenbellik gösterme)! Sana bir şey isâbet ederse, 'keşke şöyle şöyle yapsaydım da bu başıma gelmeseydi' deme. Fakat 'Allah’ın takdiridir. O ne dilerse, onu yapar' de. Çünkü 'keşke' şeytanın ameline yol açar (şeytan, kadere karşı gelmesi için onun kalbine vesvese verir)." Müslim Sahih'inde bu hadisi çıkardı.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: