İnsanın Yahudilik ve Hıristiyanlığa mensup sayılması

(Bölümün numarası 3; Page No. 437)  İnsan ne zaman Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa mensup sayılır? İkinci soru, (3418) no'lu fetvadan: Soru 2: İnsan hangi vesile ile Yahudi yahut Hıristiyan olur? Yahudi amelleri sebebiyle mi, yoksa ilimleri sebebiyle mi?


Cevap 2: Onların inanç kurallarına inanmak ve onun gereğiyle amel etmekle yahudi olur. Aynı şekilde hıristiyanların akaidine inanmak ve onun gereğiyle amel etmekle hıristiyan olur. Ancak sadece onların akaidini bilmek ve batıllarına vakıf olmak yahut onlara cevap vermek için nasıl amel ettiklerini bilmekle yahudi yahut hıristiyan sayılmaz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: