İnsanın uzuvlarını, onları kirletecek şeyleri yapmaktan korumak

(Bölümün numarası 2; Page No. 164) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 165)  İnsanın uzuvlarını, onları kirletecek şeyleri yapmaktan korumak (Bölümün numarası 2; Page No. 166)  Göz ve ağzın işlediği günahların hangisi daha şiddetlidir? Üçüncü soru, (4971) no'lu fetvadan: Soru 3: Göz ve ağzın işlediği günahların hangisi diğerinden daha şiddetlidir?


Cevap 3: Bazen, kişinin diliyle işlemiş olduğu günah, gözleriyle işlemiş olduğu günahtan daha kötü olabilmektedir. Allah'a isyan etme konusunda en büyük günah olarak kabul edilen Allah'a şirk koşma, Allah adına bilgisi olmadığı husularda konuşma ve bunun dışında bilinen büyük günahlar, dilden meydana gelmektedir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur İnsanları cehenneme en çok sokan, iki deliktir; Tenasül organı ve ağız.. Böylece, dilin gözlerden çok daha tehlikeli olduğu bilinmiş olacaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: