İnsanın maymundan geldiğini iddiasının gerçeği

Soru 5: Bazı kimseler, İnsanoğlunun uzun bir zaman önce maymun iken daha sonra gelişim göstererek insan şeklini aldığını söylemektedirler. Bu doğru mudur? Bununla ilgili delil mevcut mudur?


Cevap 5: Bu iddia doğru değildir. Bunun delili ise: Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de Adem'in (a.s.) yaratılış evrelerini açıklamıştır. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. (Bölümün numarası 2; Page No. 436) Daha sonra bu toprak suyla karışıp çamurlaşmış ve yapışkan bir madde halini almıştır. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Başka bir ayette: Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Daha sonra şekillenmiş balçığa dönüşmüştür. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Kuruyunca da pişmiş çamur şeklini almıştır. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. O'na dilediği şekilde suret verip kendi ruhundan ona üflemiştir. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım."(28)"Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!" Adem'in (a.s.) yaratılış evresi Kur'an-ı Kerimde bu şekilde geçmektedir. Adem'in (a.s.) zürriyetinin geçirdiği yaratılış evresiyle ilgili ise, Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık.(12)Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik.(13)Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. (Bölümün numarası 2; Page No. 437) Adem'in zevcesi Havva'ya gelince, Allah (c.c.) onun eşi Adem'den yaratıldığını şöyle dile getirmiştir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. AyetBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: