İnfak etmenin en faziletli ve en iyi yolu

(Bölümün numarası 8; Page No. 277)  Sadaka (20964) Numaralı fetva: Soru : Hayır sahiplerinden bir çoğu ihtilaf ediyorlar: Maddi olarak infak kısımlarından hangisi daha faziletlidir, hangisi daha iyidir ve hangisinin mükafatı daha çoktur? Bu en hayırlı olan infak, fakir ve miskinlere infak etmek mi, yoksa dini ayakta tutma ve Yüce Allah'a davet etmek için yardımlaşmak ve hakkı beyan etmek için şer'i kitapları basmak ve bunları dağıtmak veya Yüce Allah'a muhalefet etmekten sakınmak ve davetçilere kefil olmak ve Yüce Allah'a diğer davet etme yolları mıdır? Faydanın umumi olması için bize fetva verin. Yüce Allah size mükafat versin, İyiliği gösteren onu yapan gibidir. Yüce Allah sizi korusun.


Cevap : Yüce Allah'a şükürler olsun, hayır yolları çoktur. Meşru olan, müslümanın Yüce Allah'ın sevabını elde edeceğini ümit ettiği ameli ve müslüman kardeşlerine yardım etmek için elinden geleni ve gücünün yettiği şeyi yapması lazımdır. Ancak bazı infak yolları ihtiyaç durumunda veya bu yolda infak edenlerin az olmasından dolayı diğerlerinden daha hayırlı oluyor. Şayet buna benzer iyilik yolları, müslümanın elinden geliyorsa bütün infak etme yollarına infak etmesi güzeldir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: