İncil okuması

İncil okuması. İkinci soru, (8852) no'lu fetvadan: Soru 2: İncil okumanın hükmü nedir?


Cevap 2: Allah'ın zikrettiği gibi, geçmiş semavi kitaplarda bir çok tahrif, ziyade ve noksanlık meydana gelmiştir. Müslümanın onu okumaya ve onu araştırmaya yönelmesi câiz değildir. Ancak onda tahrifatı açıklamak ve aralarında karşılaştırma yapmak üzere ilimde yüksek payeye erişenler için câiz olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: