İmsak vakti oruca bağlı mıdır?

Soru 3 : Ezanın okunması imsağın başladığını gösterir mi? Yüce Allah ayette şöyle buyurmasına rağmen ezandan sonra su içmenin hükmü nedir: Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için.


Cevap 3 : Ezan fecrin doğuşundan sonra okunmuş ise, o ezandan sonra yemek ve içmek caiz değildir. Ancak ezan fecirden önce okunmuş ise, o ezandan sonra yeme ve içmekte bir sakınca yoktur. Çünkü bu konuda esas olan fecrin doğuşudur. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için. Ancak ezanın fecirden önce mi sonra mı okunduğu konusunda şüphe varsa en iyisi Rasulullah’ın (s.a.v.) şu sözüne uyarak, yeme ve içmeyi terk etmektir: Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve namusunu korumuş olur. (Bölümün numarası 9; Page No. 150) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: