İmama uyan kimsenin, imamdan önce namazdan çıkması

(5276) no'lu fetvanın on ikinci sorusu: Soru 12: Şöyle söylenmektedir: Rüku, secde ve insirafta imamdan önce davranılmamalıdır. Burada insiraftan kastedilen eğer çıkmak ise, bu durumda biz, imam mescitteyken biz ne yapmalıyız?


Cevap 12: Burada anlatıldığına göre insiraf ile kastedilen şey selam vererek namazdan çıkmak olup mescitten çıkmak değildir. Dolayısıyla imama uyan bir kimsenin, imamdan önce ve onunla beraber selam vermesi caiz değildir. Bilakis imamdan sonra selam verir. Mescitten çıkma meselesine gelince; imama uyan kimse imamdan önce mescitten çıkabilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: