İmama uyanın Fâtihayı okumasının hükmü

(6837) no'lu fetvadan: Soru 2: Namaza kılan kişi, akşam namazı gibi cehri bir namazda, imam Fâtiha'dan sonra Kur'ân okuduğu sırada cemâ'ate yetişirse, Fâtiha'yı okur mu, okumaz mı?. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Kur'ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun. Yine me'mum, imama ayakta yetişir ve sadece "elhamdu lillahi rabbil-âlemîn" i okur da, imam rüku için tekbir getirirse, o da rükuya eğilir mi, yoksa okumayı tamamlar mı?.


Cevap 2: Namazda Fâtihanın okunmasıyla ilgili delillerin genel mana ifade etmesinden dolayı, gizli ve cehri namaz olsun imam, tek başına kılan ve imama uyanın namazda Fâtiha okuması (Bölümün numarası 6; Page No. 388) vaciptir. Kim cemâ'ata yetişir ve imâmla birlikte tekbir alırsa, Fâtiha'yı okuması gerekir. O kişi, onu tamamlamadan önce imam rüku yaparsa, imama tabi olması vaciptir ve onun için, o rekat yerine gelmiş sayılır. İmama rükuda tam olarak yetişen kimse için de, imama rükusunda yetiştiği rekatı yerine gelmiş sayılır. Âlimlerin görüşlerinden sahih olan budur ve okuma imkanı olmadığı için, ondan Fâtiha düşmüş olur. "Sahih-i Buhari" de rivayet edilen Ebu Bekre'nin meşhur hadisi bunu ifade etmektedir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: