İmam rükudeyken imamla beraber rüku ettiğin de dahil olduğu rekatın sayılıp sayılmayacağı

İmam rükudeyken imamla beraber rüku ettiğin de dahil olduğu rekatın sayılıp sayılmayacağı (36) no'lu fetvanın birinci ve ikinci soruları: Soru 1: Bir çok insan görüyoruz; mescide girdiklerinde imam namaz esnasında kalkar şekilde rükudayken gelen kişi tekbir alırken imam: semiallahu limen hamideh, diyor. Bu durumda bu kişinin, rükusunda bir defa olsun tesbih yapması mümkün değildir. Bu kişinin rükuda tesbihe yetişemediği bu rekatı sayılır mı, yoksa imam selam verdikten sonra bir rekat daha kılmalı mıdır?


Cevap 1: İmam rükudan başını kaldırırken iftitah tekbiri alan kimsenin bu rekatı sayılmaz. Aynı şekilde iftitah tekbiri alıp da rüku tekbirini de almışken imam rükudan başını kaldırırken rükuya gidenin de bu rekatı sayılmaz. Çünkü bu durumda bu rekatın sayılacağı kadar yeterli derecede rükuda imama eşlik etmemiştir. Dolayısıyla imamın selamından sonra bunun yerine bir rekat kılması gerekir.İftitah tekbirini alıp da imama rukudayken yetişip de onunla beraber mutmain olacak kadar rüku yaparsa cumhur-i ülemaya göre bu rekatı sayılır. (Bölümün numarası 7; Page No. 317)  Bu konudaki hadis şöyledir: Biz secdede iken namaza geldiğiniz zaman secde edin, ama onu (rekatı) saymayın. Kim rekata yetişirse namaza yetişmiş sayılır. Bunu Ebu Davud, İbn Huzeyme ve Hakim, Müstedrek'te rivayet etmişlerdir. Bu konudaki diğer hadis de şudur: Namazdan bir rekata yetişen namaza yetişmiş sayılır. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.


Tags: