İmam, namazda selam verince sağından veyahut solundan dönüp ayrılabilir

(Bölümün numarası 7; Page No. 72)  (13198) no'lu fetva: Soru: Burada insanlar var, onlardan biri insanlara imam olup namaz kılınınca soluna dönüyor. Bana göre bu amel mekruh sayılır. Çünkü ben, sağa dönmeyi daha evla görüyorum.


Cevap: Namazda selam verince imamın, sağından yahut solundan dönüp ayrılması caizdir. İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre O demiştir: Herhangi biriniz (namazdan çıkarken) sağ tarafına dönmek mec­buriyetinde olduğuna inanarak şeytana bir hisse ayırmasın. Ben, Peygamber'in (s.a.v.) genellikle sol tarafına döndüğünü gördüm. Bu, Buhari'nin lafzıdır. Başarı Allahtandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: