İmamın okuyuşunda yanılması

Dördüncü soru, (12470) no'lu fetvadan: Soru 4: Sabah namazını kıldım, dört kişiye imamlık yaptım ve birinci reka'tta Fâtiha ve Sad suresinin başından bazı ayetleri okudum, ikinci rekatta Fâtiha'yı okudum ve yine Sad suresinden kalan ayetleri tamamladım. İkinci reka'tta Sad suresinden bir ayeti unuttum ve unuttuğum ayeti, ondan sonra dört ayet okuduktan sonra hatırladım ve ayeti tekrar okumakla okumaya devam etmek arasında tereddüt ettim ve hatırladığım ayete dönmeyerek devam ettim. Bu durumda ne yapmam gerekir?. Namazımı iade mi edeyim, yoksa namazım sahih midir? Arkamdakilerin namazı sahih mi, yoksa onların da iade etmesi gerekir mi? Eğer iade etmemiz gerekirse, cemaat olarak mı iade edeceğiz, yahut münferit olarak mı?. Zira onlardan her biri bir şehirde oturduğundan onları toplamak zordur.


Cevap 4: (Bölümün numarası 6; Page No. 398) Fâtiha'dan sonra okuduğun sureden bir ayeti unutman, namazını ve arkandakilerin namazını bozmaz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: